Khách hàng đầu tư vào dự án dưới hình thức mua căn hộ Unit Hotel là một trong những sản phẩm Condotel tại dự án AB Central Square với cam kết lợi nhuận 10%/năm/10 năm. Vậy căn hộ Unit Hotel có đặc điểm gì khác với các căn hộ Condotel. Unit Hotel là một không gian lưu trú tại các căn hộ được chủ đầu tư cấp quyền sở hữu cho khách hàng được quyền sử dụng nghỉ dưỡng cho bản thân, gia đình, bạn bè hoặc có thể tận dụng khai thác dưới hình thức cho thuê.

Căn hộ Unit Hotel tại AB Central Square hình thức mới như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sở hữu Unit Hotel như thế nào? Khách hàng sở hữu căn hộ Unit Hotel dưới hình thức hợp tác đầu tư, cùng nhau khai thác kinh doanh chia lợi nhuận như cam kết nên được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ Unit Hotel do chủ đầu tư cung cấp. Bên cạnh đó, khách hàng cũng được cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (bản sao y) để chứng minh tính minh bạch pháp lý của dự án.

Thông tin cần biết khi kinh doanh căn hộ Unit Hotel AB Central Square

Thời hạn sở hữu căn hộ Unit Hotel tại AB Central Square bao lâu? Khách hàng sở hữu bằng với thời gian tòa nhà AB Central Square đến ngày 28/01/2063. Khách hàng có thể tham khảo thêm vấn đề này trong hợp đồng hợp tác. Để đảm bảo tính pháp lý các căn hộ Unit Hotel sẽ được áp dụng theo điều 28, 29, 30 của Luật đầu tư 2014. Riêng đối với doanh nghiệp, cá nhân người nước ngoài tham gia đầu tư thì cần bổ sung một số điều kiện theo Luật doanh nghiệp hiện hành.

– Đối với khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng thừa kế, tặng cho cần đảm bảo được các điều kiện quy định tại điều 9 của Hợp đồng hợp tác đầu tư. Để đảm bảo cam kết lợi nhuận một cách ổn định chủ đầu tư khuyến khích khách hàng chuyển giao lại cho chủ đầu tư để vận hành và khai thác theo đúng tiêu chuẩn và hoạt động đồng bộ hơn. Khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận 10% trên 1 năm trong 10 năm (KH tự đóng thuế TNCN). Từ năm 11 trở đi sẽ áp dụng lợi nhuận 80/20 được tính theo thu nhập thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp (khi đó khách hàng sẽ hưởng 80%).

– Riêng khách hàng muốn lưa chọn ngân hàng khác để vay bằng hình thức thế chấp bằng hợp đồng hợp tác đầu tư thì phải có một tài sản đảm bảo khác có khả năng thanh toán. Riêng đối với hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án chỉ là để chứng minh mục đích vay vốn.